Privacy policy

Firma C.W. Beeke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Firma C.W. Beeke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Als Firma C.W. Beeke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, gelieve contact op te nemen via telefoonnummer: 0117-401542.